Dask Poliçe Sorgulama

Dask poliçe sorgulama sisteminin tüm detaylarını haberimizde görebilirsiniz…

Dask zorunlu deprem sigortasıdır. Deprem ve deprem sonucu meydana gelen yer kayması, yangın ya da tsunami gibi nedenlerden kaynaklanan maddi zararı karşılayan bir teminattır. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak uygulamaya konulmuş bir sigortadır.

Afet Sigortaları Kanunu’nun 10 uncu maddesi, kapsamdaki binaları şu şekilde belirtilior;
“23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir.”

Ayrıca zorunlu deprem sigortası yani Dask sigortası yaptırılmamış olan binalar için kamu kurum ve kuruluşlarında tapu tescil işlemleri dahil hiçbir işlem yapılamıyor. Yine Ağustos 2012’de getirilen yeni uygulama ile konutlarda elektrik ve su aboneliğinin başlatılabilmesi için de DASK poliçesinin beyan edilmesi zorunlu hale getirildi.

DASK POLİÇE BEDELİ NASIL BELİRLENİYOR?
Deprem sigortası yapılırken metrekare birim ücreti Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından belirleniyor. Dask poliçe bedelleri her sigorta şirketinde aynı olsa da ödenecek primler, bölgenin ve yapıların risk derecesine göre değişiklik gösterebiliyor.

Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, binanın yapı tarzı ve brüt yüzölçümü dask poliçesi prim tutarını belirliyor.
Dask poliçeleri bir yıllığına yapılıyor ve her yıl yenilenmesi gerekiyor. Yenileme esnasında indirim alınabiliyor.
Dask poliçesinin düzenlenmesi için tapu kaydı şartı aranmasına rağmen bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabiliyor.

DASK POLİÇE SORGULAMA
Dask poliçe sorgulama işlemini dask.gov.tr adresinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
T.C. kimlik numaranızı ve dask poliçe numaranızı girerek dask poliçe sorgulamanızı yapabilirsiniz.