Kartal’daki Sanayi Tesisleri Şehir Dışına Taşınıyor

Kartal’da yer alan sanayi kuruluşlarının taşınmasını da kapsayan Kartal merkez 1/5000 ölçekli nazım imar planı askıya çıktı…

Kartal merkez 1/5000 ölçekli nazım imar planı 19 Ekim 2016 tarihinde askıya çıkarıldı. 30 gün boyunca askıda kalacak olan plan Kartal’daki sanayi tesislerinin şehir dışına taşımasını kapsıyor.

Taşınma planı olmayan sanayi kuruluşlarının birinci 5 yıl içinde taşınma planı hazırlayıp Kartal Belediyesi’ne iletmeleri ve en geç ikinci 5 yılın sonunda üst ölçekli plan kararları doğrultusunda belirlenen alanlara veya il dışına taşınmaları gerekiyor.

Bu doğrultuda ilk 5 yıl içinde taşınma planını hazırlamayan sanayi tesisleri ile ilk 10 yıl içinde taşınmayan sanayi kuruluşlarının işletme ruhsatları yenilenmeyecek.